Přejít na článek: Ochrana životního prostředí je pro naše město důležitá
Zrušit hledání

Ochrana životního prostředí je pro naše město důležitá

Recyklace elektrospotřebičů v našem městě

Jakým rozsahem město Tachov přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z certifikátu environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL za rok 2022. Za daný rok bylo v Tachově celkem odevzdáno 29 763 kg elektrospotřebičů.  

Z certifikátu vyplývá, že díky takovému množství vytřízeného odpadu jsme ušetřili:

• 222,69 MWh elektrické energie
• 17,62 t primárních surovin
• 2 265,09 m3 vody
• 20 274,46 l ropy

Každý vytříděný kus elektra se počítá

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %. Například 100 vytříděných notebooků uspoří 10 MWh elektřiny, což odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Moc si toho vážíme!

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Ochrana životního prostředí je pro naše město důležitá
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu