Přejít na článek: Náplň činnosti
Zrušit hledání

Náplň činnosti

Památková péče v ORP Tachov v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje péči o kulturní památky, koordinuje správu místních památek, kontroluje plnění zákonných povinností vlastníků ( uživatelů ) kulturních památek, rozhoduje o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek a lokalit v památkových zónách.

  1. V souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), zajišťuje péči o kulturní památky a koordinaci správy místních památek a kontrolu plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek a objektů v památkových zónách.
  2. Vede seznam kulturních památek na území obce s rozšířenou působností.
  3. Podílí se na zpracování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče.
  4. Spolupracuje s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni a s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu  Plzeňského kraje.
  5. Činí rozhodnutí o opatřeních podle § 10 zákona č. 20/1987 S., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), dále řeší porušení zákonných povinností podle § 35 památkového zákona.
  6. Projednává přestupky podle § 39 památkového zákona.
  7. Plní úkoly dané RM a ZM v oblasti památkové péče.
  8. Spolupracuje s dalšími odbory Městského úřadu Tachov a jinými státními organizacemi podle potřeby.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Náplň činnosti