Přejít na článek: Město Tachov je členem Národní sítě Zdravých měst
Zrušit hledání

Město Tachov je členem Národní sítě Zdravých měst

Město Tachov se zapojilo do Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále NSZM ČR) a zavázalo se realizovat program Zdravého města dle mezinárodních standardů OSN-WHO.

Národní síť Zdravých měst České republiky je asociace měst, obcí i regionů v České republice, která aktivně pracuje již 30 let. V současné době zastřešuje 141 členů (měst, obcí, mikroregionů, MAS a krajů). V Plzeňském kraji jsou členy např. Rokycany, Přeštice či Klatovy.

Cílem asociace NSZM ČR je propojovat municipality a odborné organizace v České republice tak, aby mohli společně spolupracovat v systematické podpoře zdraví a kvality života, v aktivním uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Důležitým faktorem je také participace občanů, ať už v rámci tematických kulatých stolů nebo v rámci participativního rozpočtu.

Vstupem do asociace NSZM ČR může město využívat následující služby:

• sdílení dobré praxe mezi členy (průběžný přístup k osvědčeným řešením a aktivitám napříč celou ČR v různých tématech rozvoje)
• vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu i volené zástupce (akreditované vzdělávání, tematické semináře, webináře ad.)
• využívání know-how v oblasti strategického plánování a řízení (konzultace s nezávislými experty, metodická doporučení, přístup k datům ad.)
• podpora v oblasti zapojování veřejnosti (facilitace plánovacích akcí, konzultace s experty, online nástroje pro práci s veřejností, příprava a realizace pocitových map ad.)
• průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích, vč. posílení možnosti pro jejich získání
• nabídka dat pro porovnání a rozvoj měst
• sdílení úspěšných projektů ostatních členů

Odpovědné osoby za realizaci programu NSZM

Město Tachov má určeného politika, který je odpovědný za realizaci programu, kterým je starosta Mgr. Petr Vrána. Koordinátorem programu je tisková mluvčí města Mgr. Tereza Kořínská.

„Jsem rád, že už je Tachov konečně součástí Národní sítě Zdravých Měst. Od členství si slibujeme načerpání inspirace, zkušeností a příkladů dobré praxe od ostatních členů. Ve spoustě měst již fungují projekty, které chceme zavádět i u nás v Tachově. Sdílením těchto projektů se ušetří mnoho financí, času i energie," dodává k členství starosta Petr Vrána.

Jak politik, tak koordinátor se budou také účastnit konferencí a vzdělávacích akcí pořádaných Národní sítí Zdravých měst. NSZM také umožňuje účast na webinářích a e-rozvojovnách, kde se prohlubuje spolupráce s ostatními členy, vzniká zde prostor pro sdílení dobré praxe a hlavně možnost vzdělat se v různých tématech.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Město Tachov je členem Národní sítě Zdravých měst
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu