Přejít na článek: Dotace pro malé projekty nestátních neziskových organizací
Zrušit hledání

Dotace pro malé projekty nestátních neziskových organizací

MAS Zlatá cesta, o.p.s. vyhlašuje dne 9. června 2023 výzvu č. 10 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.

Cílem programu je podpora spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území působnosti MAS s cílem obohatit kulturní a společenský život obyvatel v těchto obcích. Dále je cílem programu podpora udržitelného cestovního ruchu v území MAS.

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

Výše grantu je minnimálně 5 000 Kč a maximálně 15 000 Kč. Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 60 000 Kč

Příjem žádostí: od 12. do 16. června 2023 (do 12 hod.)

Místo podávání žádostí: MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Veškeré podmínky přidělení dotace včetně formulářů na webu MAS Zlatá cesta: Výzva pro příjem žádostí o dotaci

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Dotace pro malé projekty nestátních neziskových organizací
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu