Přejít na článek: Magdalena Litomerická
Zrušit hledání

Magdalena Litomerická

Referentka majetkoprávního odboru
Majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 34701 Tachov Patro: 2 Číslo dveří: 204

zajišťování smluvních vztahů s vlastníky pozemků pro investiční výstavbu realizovanou městem, včetně sepisu smluv, pokud na základě smluvního vztahu není tato agenda svěřena jinému subjektu
zajišťování podkladů pro nabytí a převody pozemků s Českou republikou (UZSVM, SPÚ, Lesy ČR s.p., Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra)
zajišťování podkladů pro nabytí a převody pozemků s Plzeňským krajem
hospodaření s pozemky v majetku města - evidence, pronájmy, převody, odprodeje, zápůjčky, zřízení věcného břemene včetně sepisu smluv, pokud na základě smluvního vztahu není tato agenda svěřena jinému subjektu
spolupráce s majetkovými orgány státu, katastrálním úřadem, geodetickými kancelářemi
spolupráce se zpracovatelem v řízení o obnově katastrálního operátu a pozemkových úpravách v obvodu města

Rychlý kontakt
Zanechte nám své kontaktní údaje nebo nám pošlete dotaz jednoduchým formulářem. Ozveme se zpět.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Magdalena Litomerická