Přejít na článek: Komise rady
Zrušit hledání

Komise rady

Poradní orgány městské rady

Komise pro rozvoj a dopravu

Předseda: Ing. Vít Rožmberský, M.A.

Členové: Václav Smihrodský, Mgr. Martina Vávrová, Ing. Miroslav Packan, Petra Šefčíková, Ing. Helena Červinková, Pavel Bluma

Komise pro mládež, sport a volný čas

Předseda: Blažena Smilová

Členové: Yassine Kadi, Pavel Novohradský, DiS., Filip Vrba, Bc. Jiří Struček, Mgr. Petra Braunová, Mgr. Václav Mužík, PhDr. Jana Hutníková, Vladimír Balý

Bytová komise

Předseda: Ing. Milan Bureš

Tajemník: Bc. Michaela Vlasáková

Členové: Mgr. Vendula Machová, Jaroslav Zbranek, Ing. Tereza Průchová, Hana Kolihová, DiS., Ing. Bc. Drahomíra Červinková, Marie Sedláčková

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda: Božena Vaňková

Tajemník: Bc. Magdalena Cvrčková

Členové: Alena Baumruková, Jana Faistová, Kamila Bočková, Simeona Kolárska, Marie Mirtlová, Hana Opavová, Věra Peštová, Eva Ratzeková, Jana Váchová, Věra Veselá, Marie Zapletalová, Mgr. Jana Hrčková, Marie Klečatská, Jaroslava Brichtová, Zdeňka Malinová, Milena Kortanová, Věra Martinková, Jana Michalcová

Komise bezpečnosti a prevence kriminality

Předseda: Ing. Jan Michalec

Členové: Bc. Dana Habrdlová, DiS.,MBA, Bc. Jiří Hlaváček, Mgr. Petra Veselá, Ing. Radovan Macák, Mgr. Vendula Machová, Mgr. Michaela Rybářová, Ivana Bartušková

Zdravotní komise

Předseda: MDDr. Zdeněk Brachtel

Členové: MUDr. František Barták, MUDr. Marcela Smihrodská, Bc. Jan Habrdle, DiS.,MBA, Ing. Petr Tuháček

Komise pro Životní prostředí

Předseda: dr. Jiří Nenutil

Členové: Ing. Marie Brichtová, Ing. Monika Švandová, Petr Coufal, Karel Machač, RNDr. Miroslav Rolko

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Komise rady
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu