Přejít na článek: Komise rady
Zrušit hledání

Komise rady

Komise rozvoje města

předsedaMgr. Jan Straka 
členovéMgr. Jan Edl
 PhDr. Jana Hutníková
Jiří Kohout
 Mgr. Martin Kořínek, Ph.D.
 PhDr. Jiří Nenutil
 Ing. Roman Soukup
Petr Morgenstein
Karel Machač
 Ing. Aneta Nejedlá
Pavel Bluma

Komise pro mládež a volnočasové aktivity

předsedaMgr. Václav Mužík  
členovéMgr. Petr Vrána
 PhDr. Jana Hutníková
Petr Vaďura
Petra Tikalová
Matouš Horáček
Vladimír Balý
Jan Jirmus
Zdeněk Slowik

Komise bytová a fondu rozvoje bydlení města

předsedaRSDr. Anna Štelmáková 
tajemník Hana Němcová
členové

 Ing. Bc. Drahomíra Červinková
 Ing. Milan Bureš
Vladimír Burián
Tereza Kořínská Kopová
Marie Sedláčková
 Mgr. Jan Straka.

Sbor pro občanské záležitosti

předsedaBožena Vaňková
tajemníkMarie Kantnerová
členové

Miluše Abrahamová
Alena Baumruková
Jana Faistová
Petra Grzybová
Ludmila Jeřábková
Simeona Kolárska
Marie Mirtlová
Hana Opavová
Věra Peštová
Eva Ratzeková
Ilona Ryšavá
Helena Šlajsová
Jaroslava Tikalová
Jana Váchová
Věra Veselá
Jana Voleská
Marie Zapletalová
Mgr.Jana Hrčková
Marie Klečatská
Jaroslava Brichtová
Zdeňka Malinová
Milena Kortanová
Věra Martinková


Komise prevence kriminality

předsedaMgr. Jan Straka 
členovéMgr. Michaela Řezníčková
 Mgr. Bc. Aleš Dokoupil
 Mgr. Petra Veselá
Miroslav Litomerický
 Mgr. David Klaus
Por. Bc. Dagmar Jiroušková
Ivana Bartušková
 Mgr. Michaela Rybářová

Zdravotní komise

předsedaMDDr. Zdeněk Brachtel
členovéMUDr. František Barták
 MUDr. Zdenka Karpíšková
 Mgr. Iveta Sochorová
 Ing. Petr Tuháček

Krizový štáb města Tachova - Bezpečnostní rada

předsedaMgr. Ladislav Macák, starosta města, Tachov
zástupceIng. Josef Horáček, Tachov
tajemníkMgr. Vlasta Kohútová, Tachov
členové

plk. Ing. Petr Stuchl, Chodský Újezd
plk. Ing. Přemysl Kosina, Částkov
JUDr. Zdeněk Uhlík, Lesná

Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny v Tachově

předsedaMgr. Ladislav Macák, starosta města, Tachov
členovéIng. František Svoboda
Petra Marková
Ing. Arch. Jitka Pohořalá
Pavel Bluma

Komise pro sociálně - právní ochranu dětí

předsedaMgr. Michaela Rybářová, Tachov
členovéIrena Novotná, Tachov
 Bc. Josef Pánek, Tachov
 Bc. Petra Rabová, DiS, Tachov
PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer, Planá
Mgr. Lenka Doležalová, Tachov
Miroslav Litomerický, Tachov
MUDr. Blanka Šebková, Tachov
Mgr. Zdeněk Kropáč, Tachov
 Mgr. Lenka Hovězáková, Tachov
 Mgr. David Klaus, Tachov
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Komise rady