Přejít na článek: Instituce a úřady
Zrušit hledání

Instituce a úřady

Centrum pro zdravotně postižené

Bělojarská 1541, 34701 Tachov
tel: 374 722 189

Celní úřad - pobočka Tachov

Plánská 2036, 34701 Tachov
tel: 374 721 565

Centrum odborné přípravy

Světce 1, 34701 Tachov
tel: 374 722 031

Český statistický úřad

T.G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
tel: 374 724 286

Finanční úřad Tachov

Okružní 2178, 34701 Tachov
tel: 374 619 303

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hornická 1533, 34701 Tachov
tel: 374 732 111

Státní pozemkový úřad

Zámecká 1551, 34701 Tachov
tel: 374 722 818

Krajská hygienická stanice

Pobřežní 140, 34701 Tachov
tel: 374 732 511

Krajská veterinární správa

Volyňská 1544, 34701 Tachov
tel: 674 723 241

Manželská a předmanželská poradna

Volyňská 1544, 34701 Tachov
tel: 374 725 060

Muzeum Českého lesa

Třída Míru 447, 34701 Tachov
tel: 374 722 171

MZE ČR, Zemědělská agentura

Volyňská 1544, 34701 Tachov
tel: 374 721 666

Okresní soud

nám. Republiky 71
tel: 374 723 851

Okresní správa sociálního zabezpečení

Sadová 1694, 34701 Tachov
tel. 374 722 286

Okresní ústav sociálních služeb

Americká 242, 34701 Tachov
tel: 374 723 822

Okresní státní zastupitelství

Václavská 1606, 34701 Tachov
tel: 374 752 811

Pedagogicko - psychologická poradna

K.H.Borovského 521, 34701 Tachov
tel: 374 723 158

Policie České republiky, okresní ředitelství

Plánská 2032, 34701 Tachov
tel: 374 337 111

Pozemkový fond České republiky

Luční 1791, 34701 Tachov
tel: 374 751 211

Státní pozemkový úřad

T.G.Masaryka 1326, 34701 Tachov,
tel: 374 705 111

Státní oblastní archiv

Plánská 2037
tel: 374 723 214

Úřad práce

Třída Míru 706, 34701 Tachov
tel: 950 166 301 
web: http://portal.mpsv.cz/sz/local/tc_info

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

T.G.Masaryka 1326 34701 Tachov
tel: 374 705 111

Zemědělská vodohospodářská správa

Husitská 35, 34701 Tachov
tel: 374 723 602

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Instituce a úřady