Přejít na článek: Ing. Vladimír Svoboda
Zrušit hledání

Ing. Vladimír Svoboda

ochrana přírody a krajiny
Hornická 1695, 34701 Tachov Patro: 3 Číslo dveří: 314
  • státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny - vydávání souhlasů, závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření k zásahům do významných krajinných prvků, registrace VKP, kácení dřevin, vymezování a hodnocení územních systémů ekologické stability, stanoviska ke krajinného rázu, vydávání vyjádření za ochranu přírody a krajiny
Rychlý kontakt
Zanechte nám své kontaktní údaje nebo nám pošlete dotaz jednoduchým formulářem. Ozveme se zpět.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Ing. Vladimír Svoboda