Přejít na článek: Ilona Gonová
Zrušit hledání

Ilona Gonová

ochrana ZPF
Hornická 1695, 34701 Tachov Patro: 3 Číslo dveří: 308
  • státní správa v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu - souhlasy ke změně kultur, k odnětí půdy, rozhodování v pochybnostech o ZPF, o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, vydávání vyjádření
  • státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny – památné stromy (vyhlašování, evidence, výjimky a kácení),vedení seznamů památných stromu a rezervací, ptáci chovaní v zajetí (vydávání osvědčení, evidence..), souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území, závazná stanoviska k zalesnění a k odlesňování a pozemků
  • omezeně státní správa v zemědělství, rostlinolékařství a včelařství)
  • ekologická výchova
Rychlý kontakt
Zanechte nám své kontaktní údaje nebo nám pošlete dotaz jednoduchým formulářem. Ozveme se zpět.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Ilona Gonová