Přejít na článek: Hrad Švamberk (Krasíkov)
Zrušit hledání

Hrad Švamberk (Krasíkov)

Objevte romantickou zříceninu hradu Švamberku, kdysi jednoho z nejkrásnějších hradů celých západních Čech. Mezi jeho zdmi naleznete nádhernou vyhlídku do širokého okolí.

Zřícenina hradu se nachází nedaleko Konstantinových Lázní na vrchu Krasíkov, který dominuje širokému okolí. Zde naleznete tiché a opuštěné zbytky hradeb a věže, které jsou základem pro nově postavenou vyhlídkovou plošinu.

Počátky hradu Švamberk

Vrch Krasíkov obývali lidé dávno před tím, než na něm vyrostly kamenné zdi hradu. Již v pravěku sloužil jako domov pravěkým tlupám.

Stavba hradu začala však až s příchodem mocného rodu Švamberků. Ti začali své panství budovat roku 1250 a již ke konci 13. století se stal jejich hlavním sídlem.

V dobách své slávy byl hrad Švamberk jeden z největších a nejkrásnějších hradů v západních Čechách. Osud však nechtěl, aby přečkal do dnešních dnů.

Smůla na Krasíkově

Během husitských válek hrad dobyli husité. Nějakou dobu na Švamberku pobývali a sloužil jim jako důležitý opěrný bod. Když husité hrad opustili, byl poničený, protože na jeho údržbu příliš nedbali.

Hrad Švamberk během let utrpěl mnoho dalších škod a několikrát vyhořel. Švamberkové si však svého nádherného sídla velmi vážili a proto hrad vytrvale opravovali.

Osudným se Švamberku stal až rok 1644, kdy při smažení koblih vznikl velký požár, a z mohutného sídla zbyly jen ohořelé zdi. Od té doby hrad již jen chátral, protože rod Švamberků roku 1659 vymírá.

Švamberk dnes

V dnešních dnech je dominantou hradního komplexu novodobý kostel sv. Máří Magdaleny. Zachovala se zde hlavní kulatá věž a pozůstatky zdí hradního paláce. Díky své poloze je z pozůstatků nádherný výhled do širokého okolí.

Pověst o stromu křivdy

K historii hradu Švamberku se váže pověst o „stromu křivdy“. Na nádvoří dlouhá léta rostl strom, jehož větve i květy rostly k zemi. V dobách, kdy okolí ohrožovali loupežníci, byl na hradě obviněn z vraždy kupce nevinný mladík. I přes chybějící důkazy byl mladík odsouzen k trestu smrti.

Nešťastný mladík cestou k popravišti zarazil svou hůl do země a vykřikl, ať v případě křivdy vzroste z hole strom. A opravdu, k hanbě soudců, ještě než mladíkova krev zaschla, z hole vyrostl strom, který ještě dlouhé roky stál na nádvoří, protože se nenašel nikdo, kdo by na něj vztáhnul ruku.

Vypravte se na hrad Švamberk, jehož ruiny shlíží do krajiny z vrchu Krasíkov. Vychutnejte si nádherný výhled a poodhalte tajemství prastarého místa.

Autor: Matouš Horáček, Ondřej Popov

vrch Krasíkov
Kokašice
Hrad Švamberk (Krasíkov)
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Hrad Švamberk (Krasíkov)
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu