Přejít na článek: Galerie ve věži s rozhlednou v Plané
Zrušit hledání

Galerie ve věži s rozhlednou v Plané

Stylové výstavní prostory, ukryté ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, korunuje vyhlídkový ochoz

Vyhlídková věž je dobře viditelná přímo z náměstí. Projdete-li úzkou Kostelní uličkou, ocitnete se na působivém návrší, skýtajícím hned několik historických zajímavostí.

Nalevo si povšimněte reprezentativní barokní fary, sloužící v minulosti jako sídlo plánského děkanství. Kolem kostelních zdí vedoucí pěšinka nabízí možnost prohlédnout si několik historických náhrobníků i bývalé farní zahrady, nebo chvíli spočinout a jen tak relaxovat ve stínu na lavičkách. Konečně napravo, srostlá se zdivem středověkého chrámu, stojí hranolová kostelní věž z počátku 20. století.

Moderní umění a výhledy do kraje

Galerie, zaměřená především na moderní umění, byla v prostorách věže otevřena roku 1995. Z nejznámějších jmen, jejichž díla tu návštěvníci mohli během bezmála dvacetiletého působení obdivovat, jmenujme pro příklad Adolfa Borna, Jiřího Koláře nebo Vladimíra Franze, příležitost představit svou tvorbu ale dostala i řada regionálních výtvarníků. Z děl, darovaných vystavujícími umělci, zároveň postupně vzniká dnes už poměrně početná sbírka moderního umění města Planá.

Provozní doba galerie je omezena na sezónu od května do září. Ve všední dny je věž návštěvníkům přístupná odpoledne od dvou do čtyř, o víkendu pak od tří do šesti hodin. Kromě výtvarných děl si v galerijních prostorách můžete prohlédnout také hodinový stroj a zvony, a především vychutnat kouzelný pohled na město i jeho okolí z romantického vyhlídkového ochozu.

Jako na dlani odsud spatříte střechy historických stavení plánské městské památkové zóny, působivé, při pohledu z ulice skryté dvorky a dvorečky měšťanských domů, i uličky, vedoucí kolem rozlehlého náměstí, zdobeného kromě řady umělecky dekorovaných průčelí jednotlivých domů také kamennými kašnami a morovým sloupem. Panorama samotného města korunuje původně renesanční zámek, dál v krajině dohlédneme z významných pamětihodností ještě poutní místo Svatá Anna a zámecký areál v nedaleké Chodové Plané. Na horizontu můžeme rozeznat také obrysy vrcholů Českého a Slavkovského lesa, dobře viditelná bývá Přimda, Volfštejn, Dyleň i Lesný.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Také doširoka rozkročená budova přilehlého farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie ukrývá nejednu zajímavost. Původně snad ještě románská stavba byla několikrát výrazně přestavěna, nejvýznamněji v 18. století v barokním slohu, kdy získala typicky zaklenutý zdobný štít.

Zatímco severní loď zdobí barokní oltář s obrazem Plánské madony, jižní leží poněkud netypicky pod úrovní okolního terénu, a najdete tu zazděné náhrobníky někdejších majitelů Plánského panství. Mezi nejvýznamnější osobnosti, pohřbené v chrámu, patří sestra Jiřího z Poděbrad Markéta ze Žeberka, nebo osobní lékař císaře Leopolda J. F. Löw z Ersfeldu, jehož rodinná tumba je umístěna za kněžištěm vně kostela.

U brány, vedoucí z kostelního nádvoří směrem k historické budově původně měšťanské školy, se z informační tabule dozvíte to nejzajímavější z dějin přilehlého okolí. Můžete se tudy vrátit zpět na náměstí, nebo se kolem pozůstatků původního městského opevnění vydat k Hornickému muzeu.

Unikátní spojení galerie a rozhledny na místě se staletou historií si při návštěvě Plané nesmíte nechat ujít. Ať už vás zaujmou umělecká díla, technické zajímavosti nebo rozhledy do krajiny, Galerie ve věži ve vás zcela jistě zanechá silný dojem.

Autor: Veronika Kejřová

Galerie ve Věži
Kostelní 132, 34815 Planá
374 794 223
Galerie ve věži s rozhlednou v Plané
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Galerie ve věži s rozhlednou v Plané
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu