Dnes je pátek 13. prosinec 2019, Svátek má Lucie
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Elektronická podatelna

Elektronická adresa: podatelna@tachov-mesto.cz
ID datové schránky: 2tubyxs

Elektronická podatelna a uvedená adresa datové schránky je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům) doručených Městskému úřadu Tachov.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Tachov – podatelna
Hornická 1695
347 01 Tachov

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí  7.00 – 17.00
Úterý     7.00 – 14.00
Středa   7.00 – 17.00
Čtvrtek  7.00 – 15.30
Pátek    7.00 – 14.00

Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. Součástí potvrzení o doručení podání je vždy zaručený elektronický podpis e-podatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

Předepsané formáty elektronického podání:

Elektronické podání může být učiněno pouze ve formátech s příponou .rtf, .doc, .docx, .pdf, .jpg nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Použití nosičů dat (CD, DVD, Flash disk, paměťové karty a pod.) není možné z důvodu zabezpečení vnitřní sítě úřadu. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naše pracovnice sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@tachov-mesto.cz nebo na adresu petr.ded@tachov-mesto.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

- Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§37):

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5. dnů doplněno – viz. výše.

Podle § 37 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)