Přejít na článek: Dotace: Akumulační nádrže pro rodinné domy
Zrušit hledání

Dotace: Akumulační nádrže pro rodinné domy

Požádejte si od 2. května pro svůj rodinný dům o dotaci na akumulační nádrž.

Podrobnosti: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1215/

Plzeňský kraj podporuje zlepšení kvality ovzduší, proto si mohou fyzické osoby, v rodinných domech na území Plzeňského kraje, požádat o dotaci na instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle musí být do 300 kW včetně, a musí sloužit jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Zároveň musí splňovat požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.

Žádosti můžete podávat do 29. září 2023.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Dotace: Akumulační nádrže pro rodinné domy
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu