Přejít na článek: Boněnov
Zrušit hledání

Boněnov

Mezi kopci nad hlubokým údolím Kosového potoka je místo s nádhernými výhledy do širokého okolí

Historie Boněnova je dodnes obestřena tajemstvím. Pověsti tvrdí, že ves stávala původně výše, blíže k zaniklým Domaslavičkám a údajně padla za oběť husitským válkám. Dnešní Boněnov je bohem zapomenutý kout země, ve kterém žije několik desítek starousedlíků.

Tajemná historie

Kde byl starý Boněnov a jeho bájná tvrz můžeme dnes již pouze hádat. Historie tohoto místa je spojená s dávno zaniklou slovanskou vsí Hradčín, která ležela v údolí Kosového potoka. Hradčín, stejně jako nedaleké Poříčí a starý Boněnov, vzaly za své během husitských válek. Naštěstí máme o Boněnově písemné doklady již z roku 1360, kdy místní majitel Stupko z Boněnova prodal svůj majetek opatu z tepelského kláštera Benedovi z Volfštejna.

Boněnov stojí na svém současném místě snad až od konce 15. století. Oproti původní vsi byla nová vystavěna o něco níže a vklíněna mezi okolní kopce.

Dominanta Boněnova - kostel Všech Svatých

Protáhlé boněnovské návsi dominuje stavba kostela Všech Svatých. Na rozdíl od řady jiných obdobných památek v regionu se jedná o kostel poměrně mladý. Jeho stavba započala v roce 1877. Z tohoto důvodu nebyla budova nikdy památkově chráněna a bezútěšně chátrala. Postupně přišla o střechu, věž i kůr a následně došlo k poškození bohatě zdobeného interiéru. Desítky let trvalo, než se našly finance na nejnutnější opravy.

Dnes kostelu vrací život místní sdružení a tak má snad nejhorší časy za sebou.

Kostel Všech Svatých nahradil původní, mnohem starší kostel z 15. století, který stával na blíže neurčeném místě a byl stržen po dokončení toho současného.

Santiniho stopa

Pod vsí stojí barokní perla v podobě malé kaple s bohatě členěnou fasádou. Její náročně řešená architektura je přisuzována Janu Blažeji Santinimu, který stojí také za stavbou nádherného kláštera v Kladrubech a mnoha dalších významných barokních staveb v Česku.

V okolí kaple se rozléhá zpustlý hřbitov, takže k místu přistupujte s patřičnou úctou.

Krajinou tichých lesů a pastvin

Až vyrazíte do Boněnova, vezměte to cestou z Michalových hor. Silnička se tu klikatí po strmém svahu údolí Kosového potoka. Nejprve si užijete stín lesa, který je o to lepší, protože musíte vystoupat slušný kopec. Jakmile stoupání zvolní, krajina se vám otevře a začne vás hřát slunce. Mohutně zvlněné pastviny, ohraničené hustými lesy v temných údolích dávají tušit, že se můžete těšit na pěkné výhledy. A opravdu. V okolí Boněnova naleznete řadu míst, na kterých se rádi zastavíte a v tichosti budete pozorovat tuto úžasnou přírodní scenérii.

Jediné, co přitom uslyšíte, bude vítr v korunách stromů a vzdálené bučení krav.

Otevřete oči a zhluboka se nadechněte. Čerstvý vzduch v kombinaci s úžasnými výhledy dělá z Boněnova přesně to místo, kam se budete rádi vracet, abyste si užili chvíle klidného propojení s krajinou a její zapomenutou historií.

Autor: Matouš Horáček

Boněnov
3813 Boněnov
Boněnov
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Boněnov
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu