Přejít na článek: Bernartice
Zrušit hledání

Bernartice

Romantickou vesničku s rozhlednou, tvrzí a barokním kostelem byste při svých toulkách Tachovskem rozhodně neměli minout.

Bernartice patří k nejstarším sídlům v kraji, podle některých zpráv se tu první křesťané měli usadit už kolem roku 940. V písemných pramenech je víska, pojmenovaná zřejmě podle svého údajného zakladatele, přimdského purkrabího Bernarda, zmiňována od poloviny 12. století, a už o dvě stě let později najdeme v pramenech i důkazy o existenci zdejšího panského sídla.

Bernartice i dnes zaujmou nemalým množstvím historických památek. Přijedete-li do vsi směrem ze sousedního Borku, můžete si na jejím okraji všimnout ve svahu usazeného kamenného kříže, a jen pár desítek metrů dál pak projdete kolem hostince k morovému sloupu se soškou sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. Odtud se návštěvníci mohou vydat na procházku horní částí vísky s tvrzí a barokním kostelem, nebo si chvilku odpočinout na návsi u rybníka.

V jeho blízkosti najdete dětské hřiště i působivé posezení u mohutné vrby, která v parném létě poskytne nejen unaveným výletníkům romanticky zastíněný koutek, jako stvořený pro piknik nebo chvilku relaxace. Děti pro změnu jistě ocení nedalekou lavičku vtipně obepínající kolem dokola kmen vzrostlého stromu.

Podél břehů rybníka nás ulička, stáčející se na konci návsi ve tvaru podkovy zpět ke kostelu, provede kolem hospodářských stavení a statků, pocházejících většinou z první poloviny 20. století. Můžeme se odtud vydat ještě na procházku k rozhledně Březinka (po cestě mineme zachovalý historický statek s romanticky strohou branou a kamenný pamětní kříž), nebo vystoupáme kolem hospody k památníku padlým, odkud si lze prohlédnout nejvýraznější zdejší dominanty - působivou tvrz s rozlehlým hospodářským dvorem a barokní kostel sv. Petra a Pavla.

Tvrz a zámecký dvůr

Původně gotická tvrz, přestavěná později na renesanční zámeček, neměla v dějinách příliš štěstí na movité a starostlivé majitele. Často se stávala předmětem různých zástav a sídlo jen zřídka sloužilo svým pánům k bydlení. Dnes je zchátralá stavba veřejnosti nepřístupná, majitelé však spolu s občanským sdružením Tvrz Bernartice o.s. postupně pracují na její obnově.

Dávné pověsti vypráví o krutém nájezdu husitů, kterým se bernartickou pevnost nedařilo dobýt, a tak se jí zmocnili lstí. Díky zradě jednoho z místních prý objevili tajnou únikovou chodbu, vedoucí z tvrze do zpustlé sousední vsi Bačov, pronikli tak do pevnosti bez varování a překvapenou bernartickou posádku bez milosti vyvraždili. Těla desítek pobitých obránců tvrze pak prý zazdili ve zdejších sklepeních.

Zpustlé panství nechala v druhé polovině 17. století upravit hraběnka Anna Alžběta Lažanská. Tvrziště bylo obestavěno čtyřmi dvoupatrovými křídly s malým vnitřním nádvoříčkem, stavba obehnána vyzděným příkopem, k ochraně majitelů sloužily i dnes bohužel již zbořené věže na jižním a severním nároží. Ani po přestavbě se tu však šlechta natrvalo neusadila. Zámek byl brzy prodán, a už na počátku 18. století z pramenů vyplývá, že daleko větší význam než panské sídlo měl pro své majitele zdejší rozlehlý hospodářský dvůr. Jeho areál je využíván dodnes, jen panský pivovarský provoz nahradily koňské stáje.

Kostel sv. Petra a Pavla

Ani v případě kostela sv. Petra a Pavla nejsou bohužel v důsledku havarijního stavu návštěvníkům běžně přístupné interiéry. O jeho záchranu se už 15 let snaží místní kulturní spolek, který v kamenných zdech z roku 1740 také stále udržuje život – navštívit je, a případně i přispět na obnovu chrámu tak můžete alespoň během významných svátků a kulturních událostí, jako je např. tradiční posvícení nebo pouť sv. Petra a Pavla.

Jméno architekta kostela bohužel neznáme, o výzdobu interiérů se postaral proslulý rodák z nedaleké Plané, malíř V. S. Schmidt. Reprezentativní svatostánek vyrostl na místě starší kostelní stavby, která byla však krátce předtím zcela zbořena.

Za kostelem navštivte rozlehlý hřbitov. Centrální část je stále využívána, kolem hřbitovních zdí si tu ale můžete prohlédnout také pozůstatky historických náhrobků předválečného obyvatelstva, pocházejících převážně z 19. a počátku 20. století, nebo chvíli spočinout ve stínu dvě stě let staré lípy. Její korunu před dvaceti lety zasáhl blesk a rozvětvený strom vážně poškodil, z usychajícího pahýlu však nakonec vyrazilo několik mladých výhonků, a z mladých kmenů se tak návštěvníci mohou těšit i dnes.

Přírodní krásy v okolí

Po prohlídce Bernartic se vydejte objevovat kouzla okolní krajiny. Jen pár desítek minut chůze směrem na Borek a Stráž leží přírodní park Valcha, chránící pás původních borových porostů. Projděte se podél potůčků a mokřadů, najdete tu bohatou faunu i flóru, stejně jako mnohá působivá zákoutí. Vydáte-li se opačným směrem kolem rozhledny Březinka, můžete navštívit třeba nedalekou Prostiboř a oblast Sedmihoří s ojedinělými skalními útvary.

Bernartice stále žijí svou historickou tradicí. Navštivte některou z akcí, pořádaných místním kulturním spolkem, nebo si jen tak udělejte výlet po krásách zdejší zdánlivě skromné, pod povrchem ale pestré krajiny.

Autor: Veronika Kejřová

Bernartice
34802 Bernartice
Bernartice
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Bernartice
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu