Přejít na článek: Asistenti prevence kriminality
Zrušit hledání

Asistenti prevence kriminality

Od září se můžete v ulicích města setkávat s Asistenty prevence kriminality, pěšími hlídkami, jejichž úkolem je zajištění pořádku a bezpečnosti v našem městě. Zatím se jedná o pilotní projekt, který poběží do konce roku s výhledem dalšího prodloužení.

Náplní práce asistentů prevence kriminality je zejména dohlížení na veřejný pořádek, bezpečnost dětí na přechodech pro chodce, na dodržování obecně závazných vyhlášek, čistoty v obci, kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu nezletilým a upozňování na protiprávní jednání.

V případě porušení zákona či zjištění závad vyrozumí hlídku městské policie, případně odpovědného pracovníka úřadu, kteří v rámci svých kompetencí učiní příslušná opatření k nápravě.

V posledních dnech při kontrole dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na místech vyhláškou určených došlo z důvodu agresivity pod vlivem alkoholu k převozu dvou osob na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci tuto zákonnou možnost samozřejmě budou využívat i nadále, včetně ukládání sankcí za přestupky v této oblasti.

Mzdové náklady asistentů prevence kriminality jsou v tomto roce plně hrazeny z dotace ministerstva vnitra ČR.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Asistenti prevence kriminality
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu