Přejít na článek: Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategororii II - "Tachov- regionální sušárna kalu"
Zrušit hledání

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategororii II - "Tachov- regionální sušárna kalu"

Nahlížení do OZNÁMENÍ je možné na majetkoprávním odboru MěÚ u paní Litomerické ve dnech pondělí -pátek, dle úředních hodin. Dále upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k Oznámení odboru životního prostředí Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Úřední deska

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategororii II - "Tachov- regionální sušárna kalu"