Přejít na článek: Vysvětlení pojmů
Zrušit hledání

Vysvětlení pojmů

hrobové místo - místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren

hrob – místo pro uložení lidských pozůstatků do země (pozůstatky se ukládají v rakvi do výkopu hlubokého 1,5 m až 2 m) nebo zpopelněných ostatků (uložení urny do země, do nadzemní schránky, smísení popela se zemí)

hrobka – stavba s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských pozůstatků, zpravidla vyzděná podzemní tumba

urnový hrob – místo určené výlučně pro uložení zpopelněných lidských ostatků

hrobové (hrobkové) zařízení – pomník, krycí deska, rám atd.

rozptylová loučka- vyhrazené místo na pohřebišti , kde je možné rozptýlit popel zesnulých

vsypová loučka – vyhrazené místo na pohřebišti

nájemce - občan, který uzavírá nájemní smlouvu a platí nájemné

vlastník hrobového zařízení – majitel náhrobku, pomníku nebo hrobky a může být nájemnce nebo může být jiná osoba než nájemce

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Vysvětlení pojmů