Přejít na článek: Výběrové řízení: Referent/referentka pro místní komunikace Městského úřadu v Tachově
Zrušit hledání

Výběrové řízení: Referent/referentka pro místní komunikace Městského úřadu v Tachově

Máte ukončené vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví nebo v technickém směru? Na Městském úřadě v Tachově aktuálně hledáme kolegu/kolegyni pro zajištění správy místních komunikací.

Rámcová náplň činnosti

 • Zajištění správy místních komunikací
 • Řízení investiční výstavby na místních komunikacích
 • Zpracování stanovisek k projektovým dokumentací
 • Zpracování podkladů do rady města
 • Příprava podkladů pro likvidaci autovraků na území města
 • Jednání s dodavatelskými firmami

Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Předpokládaný den nástupu: 2. května 2023, případně dle dohody

Zkušební doba: 3 měsíce.

Místo výkonu práce: Město Tachov, Hornická 1695 - Městský úřad Tachov.

Kvalifikační požadavky

 • Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebnictví nebo technickém směru
 • Přehled o zákonech:
  • Zákon č. 128/2000 Sb.- Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 13/1997 Sb.-Zákon o pozemních komunikacích
 • Znalost práce na PC
 • Řidičské oprávnění skupiny B
 • Dobrý zdravotní stav (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka)

Nabízíme

 • Platové podmínky odpovídající zařazení do 9. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Možnost přidělení bytu
 • Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • Indispoziční volno
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění

Přihlášky

Přihláška musí obsahovat

 • Jméno, příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Telefonní spojení
 • Datum a podpis

V přihlášce dále žadatel uvede svoji možnost nástupu do zaměstnání.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených správních činností.
 2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
 3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 17. března 2023 do 12.00 podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695, 347 01 Tachov.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte zn. "Výběrové řízení – MO - komunikace"

Bližší informace lze získat na č. telefonu: 374 774 180

Město Tachov si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Výběrové řízení: Referent/referentka pro místní komunikace Městského úřadu v Tachově
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu