Přejít na článek: Výběrové řízení: Referent/referentka majetkové správy Městského úřadu v Tachově
Zrušit hledání

Výběrové řízení: Referent/referentka majetkové správy Městského úřadu v Tachově

Máte ukončené vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v ekonomickém oboru nebo ve veřejné správě? Na městský úřad hledáme spolehlivého kolegu/kolegyni pro zajištění hospodaření s městskými byty a nebytovými prostorami.

Rámcová náplň činnosti

 • Zajištění hospodaření s městskými byty a nebytovými prostory
 • Příprava podkladů do rady města a zastupitelstva města,
 • Výkon funkce tajemník/tajemnice bytové komise rady města
 • Řešení škod způsobených na majetku města
 • Spolupráce se Správou majetku a údržby města Tachova, s.r.o.

Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Předpokládaný den nástupu: 1. června 2023, případně dle dohody

Zkušební doba: 3 měsíce.

Místo výkonu práce: Město Tachov, Hornická 1695 - Městský úřad Tachov.

Kvalifikační požadavky

 • Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomickém nebo ve veřejné správě
 • Přehled o zákonech:
  • Zákon č. 128/2000 Sb.- Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 89/2012 Sb.- Občanský zákoník
  • Zákon č. 256/2013 Sb.- Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Znalost práce na PC
 • Řidičské oprávnění skupiny B
 • Dobrý zdravotní stav (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka)

Nabízíme

 • Platové podmínky odpovídající zařazení do 9. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Možnost přidělení bytu
 • Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • Indispoziční volno
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění

Přihlášky

Přihláška musí obsahovat

 • Jméno, příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Telefonní spojení
 • Datum a podpis

V přihlášce dále žadatel uvede svoji možnost nástupu do zaměstnání.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených správních činností.
 2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
 3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 17. března 2023 do 12.00 podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695, 347 01 Tachov.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte zn. "Výběrové řízení – MO- byty"

Bližší informace lze získat na č. telefonu: 374 774 180

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Výběrové řízení: Referent/referentka majetkové správy Městského úřadu v Tachově
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu