Přejít na článek: Výběrové řízení: Asistent/asistentka prevence kriminality
Zrušit hledání

Výběrové řízení: Asistent/asistentka prevence kriminality

Hledáme asistenta prevence kriminality, který má chuť a odhodlání pracovat na posílení bezpečnosti, vytváření příjemného prostředí a podpořit tak klidné soužití mezi obyvateli v našem městě.

Náplň práce

 • Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití
 • Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti základních nebo mateřských škol ve městě (potlačování projevů šikany fyzického a verbálního napadání, kouření dětí)
 • Dohled nad bezpečností silničního provozu v okolí škol v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu
 • Kontrola okolí restaurací, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících alkohol
 • Asistence strážníků obecní policie při ochraně veřejného pořádku
 • Spolupráce s Policií ČR a dalšími složkami IZS
 • Práce v nepřetržitém provozu - základní doba služby 37,5 hodin týdně

Předpokládaný den nástupu: 1. září 2023

Doba trvání pracovního poměru: na dobu určtitou do 31. prosince 2023 (možnost prodloužení pracovního poměru)

Kvalifikační předpoklady

 • Základní vzdělání nebo střední vzdělání
 • Počítačová způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Ruský jazyk nebo ukrajinský jazyk na komunikační úrovni
 • Dobrý zdravotní stav

Nabízíme

 • Nástupní plat 22 tisíc hrubého/měsíčně (včetně odvodů na sociální a zdravotní)
 • Po osvědčení a zaučení možnost osobního ohodnocení
 • Možnost kariérního růstu a dalšího vzdělávání

Přihlášky

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (dokladu o povolení k pobytu - u cizího státního občana)
 • Telefonní spojení

Přílohy přihlášky

 1. Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 18. srpna 2023 do 12.00 podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte „Výběrové řízení – APK"

Město Tachov si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Výběrové řízení: Asistent/asistentka prevence kriminality
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu