Přejít na článek: Územní rozhodnutí-protipovodňová opatření
Zrušit hledání

Územní rozhodnutí-protipovodňová opatření

Protipovodňová ochrana (1. etapa) v městské části Tachova, podél vodoteče Mže od ř km cca 90,980až do ř km 91,340, tj. od stávajícího bočního jezu na náhonu v ř km cca 90,980 až k zimnímu stadionu v Tachově.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Územní rozhodnutí-protipovodňová opatření