Přejít na článek: Uzavírka komunikací v prostoru křižovatky II/198 a místních komunikací TACHOV-VÍTKOV (u Kendrionu)
Zrušit hledání

Uzavírka komunikací v prostoru křižovatky II/198 a místních komunikací TACHOV-VÍTKOV (u Kendrionu)

Upozorňujeme řidiče a chodce na částečnou a úplnou uzavírku komunikací v prostoru křižovatky silnice II/198 a místních komunikací MK 157b „Sokolovská" a MK 31c „MK ke Kendrionu" (tj. konec obce Tachov - začátek obce Vítkov).

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. zde bude provádět výstavbu přechodu pro pěší vč. dělícího ostrůvku a přilehlých chodníků, v rámci stavby "Tachov – Vítkov, Přechod pro pěší na křižovatce silnice II/198 a MK 153b, Plánská ulice".

Uzavírky komunikací budou provedeny v těchto termínech:

1) částečná uzavírka silnice II/198 Tachov – Vítkov (v úseku před a za křižovatkou silnice II/198 s místními komunikacemi) v termínu od 28.08.2023 do 10.11.2023,

2) úplná uzavírka místních komunikací MK 157b „Sokolovská" a MK 157b „Vítkov" (u prodejny motocyklů Racimex Yamaha) v termínu od 04.09.2023 do 22.09.2023,

3) částečná uzavírka místních komunikací MK 31c „MK ke Kendrionu" a MK 157b „Sokolovská " v termínu od 23.09.2023 do 10.11.2023.

Objízdná trasa není stanovena. Provoz bude veden po zbývající volné části vozovky v režimu přechodné úpravy provozu.
Řidiče žádáme o respektování stanoveného přechodného dopravního značení.

V období úplné uzavírky místních komunikací, tj. od 04.09.2023 do 22.09.2023 bude omezena autobusová doprava. Autobusy nebudou v tomto období obsluhovat zastávku Tachov,,Novasport". Zastávka nebude po dobu uzavírky ani nahrazena.

 

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Uzavírka komunikací v prostoru křižovatky II/198 a místních komunikací TACHOV-VÍTKOV (u Kendrionu)
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu