Přejít na článek: Úplná uzavírka silnice III/19910 u obce Lesná - výstavba mostu a rekonstrukce silnice
Zrušit hledání

Úplná uzavírka silnice III/19910 u obce Lesná - výstavba mostu a rekonstrukce silnice

Upozornění pro řidiče
Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice III/19910 u obce Lesná v km 10,0000 – km 10,210. Společnost AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem zde bude v termínu od 06.04.2021 do 06.09.2021 provádět výstavbu silničního mostu a rekonstrukci silnice III/19910.

Navržená objízdná trasa: ve směru z Tachova - po silnici III/19911 do obce Mýto → dále po silnici III/19912 přes křižovatku se silnicí III/19921 do obce Milíře → po silnici III/19922 přes obec Zadní Milíře až do obce Lesná a zpět.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Úplná uzavírka silnice III/19910 u obce Lesná - výstavba mostu a rekonstrukce silnice