Přejít na článek: Telefonní seznam
Zrušit hledání

Telefonní seznam

SPOJOVATELKA:374 774 111
  
Vedení:
Mgr. Ladislav Macák, starosta374 774 113
 777 261 606
Ing. Josef Horáček, místostarosta374 774 114
 770 155 606
Mgr. Zdeněk Hnát, místostarosta374 774 115
 731 159 474
JUDr. Uhlík Zdeněk, tajemník374 774 116
 775 744 482
Sekretariát374 774 145
  
Odbor vnitřních věcí:
Mgr. Bc. Dokoupil Aleš374 774 120
 775 744 478
Beranová Olga374 774 121
Kastl Ladislav374 774 122
 775 744 471
Kantnerová Marie374 774 123
Šafandová Miroslava374 774 131
 775 744 468
Blahutová Marcela DiS374 774 126
Štruplová Hana374 774 127
Ing. Filová Katuše374 774 129
Šnejd Zdenek374 774 237
Voleská Jana374 774 132
Košvancová Jitka374 774 133
 774 744 818
Gazdová Dana374 774 135
Voltrová Alena374 774 137
Vlková Eva374 774 138
Horváthová Kamila374 774 139
archiv374 774 142
FAX - Gazdová374 774 144
Planetová Jitka374 774 210
Trávníčková Iveta374 774 140
  
Odbor výstavby a územního plánování: 
Ing. František Svoboda374 774 150
 775 744 465
 -374 774 151
Dykasová Jana374 774 152
Červený Luděk374 774 153
Rolková Ludmila374 774 154
Ing. Nejedlá Aneta374 774 155
Pšenička Miloš374 774 156
Vágnerová Hana374 774 157
Košátko Pavel374 774 158
  
Finanční odbor:
Ing. Brašnová Eva374 774 165
 774 744 831
Kovaříková Pavlína374 774 166
Vanická Jiřina374 774 167
Pichová Helena374 774 169
Poláková Marcela374 774 170
Klímová Daniela374 774 171
Nováková Marie374 774 172
Jeřábková Pavlína374 774 173
Pajdrmanová Renata374 774 174
Merglová Iva374 774 208
Pokorná Iveta374 774 141
Provazníková Miloslava374 774 128
FAX374 774 175
  
Majetkoprávní odbor:
Ing. Bc. Červinková Drahomíra374 774 180
 775 744 461
Němcová Hana374 774 181
Krhounová Daniela374 774 182
Hájovská Svatoslava374 774 183
 774 744 822
Litomerická Magdalena374 774 184
 774 744 825
Ing. Červinka Josef374 774 185
 736 644 386
Šenovská Jaroslava374 774 125
Mandová Martina374 774 142
Správce hřbitova773 780 843
Bc. Kunc Martin374 774 195
 775 744 489
Devera Radek374 774 292
Polónyiová Kristina374 774 193
 777 990 366
Odbor rozvoje a investic:
Ing. Červinková Helena374 774 290
 775 744 485
Bc. Nekovářová Alena374 774 291
 775 744 824
Bluma Pavel374 774 190
 777 087 334
Hudousková Hana374 774 191
Ing. Franc Otakar374 774 192
 775 047 334
Vrbová Soňa374 774 194
 775 744 466
Mgr. Stuchlová Kateřina374 774 134
FAX374 774 196
  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Ing. Němcová Marcela374 774 200
 775 744 469
Kapitánová Petra374 774 201
 775 744 479
Bc. Rabová Petra DiS374 774 204
 775 744 467
Rousová Petra374 774 205
 775 744 826
Bc. Špelinová Ludmila374 774 206
 775 744 470
 775 744 479
Bc. Šťastná Ladislava374 774 209
 608 204 646
Bc. Beneš Pavel374 774 211
 770 119 754
Bc. Honzíková Vladimíra374 774 212
 608 204 614
Bc. Pánek Josef374 774 213
 770 159 489
Bartušková Ivana374 774 214
 778 712 345
Bc. Bartošová Pavlína374 774 203
 778 401 118
Bc. Javůrková Ivana374 774 207
 778 455 023
  
Odbor školství a památkové péče:
Mgr. Kožnar Josef374 774 220
 774 744 820
Ing. Mrázková Anna374 774 221
Dědová Ilona374 774 222
 774 744 826
Janoušková Jana374 774 223
Marková Petra374 774 224
 774 744 815
Bc. Líbalová Lenka374 774 225
 773 772 556
  
Živnostenský odbor:
Ing. Smerekovská Jarmila374 774 235
 775 744 463
Havlová Marie374 774 236
Kyselová Vladimíra374 774 238
Bc. Klimešová Marie, DiS.374 774 239
Bc. Zítková Marie, DiS.374 774 240
 774 744 828
Nymsová Ivona374 774 241
 775 744 486
Machačová Milena374 774 242
 775 744 480
archiv374 774 243
  
Odbor dopravy a silničního hospodářství:
Ing. Říha Roman374 774 250
 770 147 313
Váchová Marcela374 774 251
Kulířová Miloslava374 774 252
Ing. Kateřina Prexlová374 774 253
 774 744 814
Gondorčín Jiří374 774 254
Bc. Uhlířová Lucie374 774 255
Bc. Trefilík Lubomír374 774 256
Bc. Dočkalová Kateřina374 774 270
Mgr. Kubíčková Vladana374 774 257

Bc. Pěchoučková Kristina

374 774 124

Andrlová Miroslava

374 774 311
Bečka Václav374 774 258
Moravec Bohuslav374 774 259
Fabo Juraj374 774 260
Fabová Radka374 774 261
Dvořák Jiří374 774 263
Vlková Lucie374 774 264
Fukalová Zuzana374 774 265
Kopčová Marta374 774 266
Mišoňová Alena374 774 267
FAX374 774 175
  
Odbor životního prostředí:
RNDr. Rolko Miroslav374 774 280
 

725 042 596

RNDr. Novák Daniel374 774 276
Jeřábek Hubert374 774 277
 774 744 819
Ing. Růžička Milan374 774 278
 774 744 824
Ing. Barešová Eva374 774 279
Ing. Svoboda Vladimír374 774 281
Gonová Ilona374 774 282
 775 744 487
Maršálková Bohdana374 774 283
Boháčková Etela374 774 284
Štelmák Pavel374 774 285
  
  
Odbor kancelář tajemníka
Andréová Simona374 774 145
Štanglová Dagmar374 774 168
Děd Petr374 774 476
 775 744 464
Zítka Petr374 774 473
 774 744 827
Žižka Bohumil374 774 437
 775 158 142
Mgr. Kohútová Vlasta374 774 295
Městská policie:
 Kontaktní telefon374 774 300
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Telefonní seznam