Přejít na článek: Tachovská pouť
Zrušit hledání

Tachovská pouť

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

Sobota 15. 8. 2020 od 09.00

Konec: Neděle 16. 8. 2020 do 12.00

Vstupné: 0 Kč
Slavnost

Město Tachov

34701 Tachov

15.8.2020 sobota

  • 09.00–11.00hod. otevřen a zpřístupněn kostel
  • 15.45hod. Slavné nešpory z vigilie slavnosti
  • 16.00hod. Rozjímavá modlitba svatého růžence
  • 16.30hod. Latinská mše svatá z vigilie slavnosti v Tridentském ritu podle misálu z roku 1962 schváleného svatým Janem XXIII. (po mši svaté budou zařazeny ještě zpívané Loretánské litanie k Panně Marii v latinském jazyce).

16.8.2020 neděle

  • 10.00 hod. Slavná poutní mše svatá – hlavní celebrant – ještě bude upřesněno

Připravuje: Římskokatolická farnost Tachov, Kostelní 66, Tachov 347 01

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář

 

15.8.1329 poprvé slavena pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Tachově

Po celou dobu slavností bude v kostele panelová výstava o historii tachovského chrámu a zároveň ukázka ze současného života zdejší farnosti.


Zároveň bude možné zakoupit pamětní brožurku o historii kostela, vydanou v roce 2008 jako připomínku 100 letého výročí rozsáhlých oprav a regotizace, text je dvojjazyčný – česko – německý, dále pohlednice kostela a malé obrázky Panny Marie pomocnice, k dispozici bude zájemcům i poutnické razítko a různé druhy růženců jak do automobilu tak i do příbytku.)

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovská pouť