Přejít na článek: Místní poplatky
Zrušit hledání

Místní poplatky

Upozornění:

Městského úřadu Tachov upozorňuje, že pro správné zaevidování platby musí být zadána přesná identifikace osoby, za kterou je poplatek placen a druh poplatku, který je za tuto osobu hrazen. Základním identifikátorem je přitom přidělený variabilní symbol. Žádáme proto všechny osoby, aby při zadávání údajů v příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného variabilního symbolu. Bude-li platba chybně identifikována, bude automaticky připsána na účet nejasných plateb a osoba, která tuto platbu zaplatila bude správcem daně vyzvána k její přesné identifikaci (§ 164 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

 

§ 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění - DAŃOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA

Městský úřad Tachov informuje daňové subjekty, že orgány městského úřadu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek dle § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatky