Přejít na článek: Prodloužení termínu uzavírky dálnice D5 - Exit 136 Mlýnec - směr Rozvadov
Zrušit hledání

Prodloužení termínu uzavírky dálnice D5 - Exit 136 Mlýnec - směr Rozvadov

Upozorňujeme řidiče na prodloužení uzavírky dálnice D5 ve směru na hraniční přechod Rozvadov v km 124,500 - 135,350 v úseku nájezdové a výjezdové větve EXIT 136 Mlýnec v rámci stavby „Dálnice D5 – Oprava dálnice v km 124,500 – 135,350 P + oprava MÚK Mlýnec – 1A. etapa". V důsledku opravy pravého pásu dálnice D5 je uzavřen i nájezd a sjezd dálnice EXIT 136.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení etapy 1. A jsou komplikované technologické postupy při realizaci prací.

Termín uzavírky se prodlužuje ze 06.08.2020 na 27.08.2020.

Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Mlýnec EXIT 136bude vedena po dálnici D5 ve směru na Rozvadov až do mimoúrovňové křižovatky Rozvadov EXIT 144 a odtud zpět po dálnici D5 do prostoru mimoúrovňové křižovatky Mlýnec.

Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Mlýnec EXIT 136bude vedena z mimoúrovňové křižovatky Mlýnec po dálnici D5 ve směru na Plzeň až do prostoru mimoúrovňové křižovatky Bor EXIT 128 a odtud zpět po dálnici D5 ve směru na Rozvadov.

Doporučení pro cestující z Tachova a okolí do SRN přes dálniční hraniční přechod Rozvadov: pro nájezd na dálnici D5 užijte EXIT 128 Nová Hospoda nebo EXIT 144 Svatá Kateřina.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Prodloužení termínu uzavírky dálnice D5 - Exit 136 Mlýnec - směr Rozvadov