Přejít na článek: Oznámení k dopravnímu provozu na regionálních hraničních přechodech
Zrušit hledání

Oznámení k dopravnímu provozu na regionálních hraničních přechodech

V souvislosti se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. j.: 2975/2020-ODSH/TC ze dne 27.04.2020 týkajícího se regionálních hraničních přechodů, Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov sděluje, že se jedná o dočasný akt a termín platnosti do 31.12.2020 je uveden na základě žádosti Policie ČR jako nejzazší možný. Nutno upozornit, že v momentě, kdy pominou důvody pro mimořádná opatření pro volný pohyb osob a vláda tato opatření zruší, budou hraniční přechody opět zprovozněny. Nejedná se tedy o trvalé uzavření těchto přechodů do konce roku.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Oznámení k dopravnímu provozu na regionálních hraničních přechodech