Přejít na článek: "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ
Zrušit hledání

"OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ

Výzva pro příjem žádostí o ošetřovné pro OSVČ za období 1. až 31. března 2021 trvá od 22.4.2021 do 21.05.2021.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu. Formulář naleznete ZDE.
  • V případě potřeby pomoci při vyplnění formuláře se obraťte na pracovníky živnostenského odboru.
  • Podání žádosti učiní žadatel:
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpbre21(preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpbre21“.

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele nafpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpbre21“.

Veškeré informace o  Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ jsou k dispozici na web. stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ