Dnes je pátek 19. červenec 2019, Svátek má Čeněk
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní informace

tel: 374 774 200
email: podatelna@tachov-mesto.cz

Adresa

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Hornická 1695
347 01 Tachov
JménoNáplň činnosti
Ing. Marcela Němcová
tel.: 374 774 200
 • vedoucí odboru
 • Dům s chráněným bydlením v Tachově, Bělojarská 2119, (žádosti, evidence žadatelů)
 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (důchodu)
 • vydávání a registrace tiskopisů receptů a žádanek na léčiva s omamnými psychotrop. látkami
 • pečovatelská služba
 • projednávání přestupků na úseku zdravotnictví
 • protidrogová politika
 • vyřizování stížností, podnětů a připomínek občanů
 • poskytování sociálního poradenství
Petra Kapitánová
tel.: 374 774 201
 • evidence občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • pověřena výkonem veřejného opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je stanoveno Město Tachov
 • podávání zpráv soudům o výkonu opatrovnictví o nesv. občany
 • vydávání parkovacích průkazů (speciální označení vozidel pro přepravu osob tělesně postižených - 07)
 • vydávání Euroklíčů pro osoby zdravotně postižené
 • poradenská činnost na svém úseku činnosti
Bc. Ludmila Špelinová
tel.: 374 774 206
 • výkon činnosti sociálního kurátora pro dospělé
 • vypracování zpráv o občanech pro soudní a trestní řízení
 • výkon činnosti sociálního pracovníka pro:
 1. osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 2. osoby bez přístřeší,
 3. osoby nezaměstnané s materiálními problémy,
 4. oběti agrese, domácího násilí a trestné činnosti,
 5. imigranty,
 6. rodiny s dětmi.
 • poskytování sociálního poradenství

Bc. Josef Pánek
tel.: 374 774 213
FAX: 374 774 215

 • zástupce vedoucí odboru
 • péče o děti a mladistvé, kteří spáchali trestný čin, provinění nebo přestupek, o děti se závažnými poruchami chování a ze sledovaných rodin, účast na přestupkovém a trestním řízení
 • provádění šetření v rodinách, školách, úřadech, státních orgánech a nestátních organizacích, školských a zdravotnických zařízení
 • podávání zpráv k nezletilým dětem pro orgány činné v trestním řízení, soudy a jiné instituce, spolupracuje s nimi
 • rozhodování o výchovných opatřeních v rámci SPOD
 • podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření a dalších podnětů k opatřením týkajících se nezletilých dětí, vykonává v těchto řízení funkci opatrovníka
 • návštěvy dětí umístěných v ústavním nebo výchovném zařízení, zařízení pro okamžitou pomoc, zařízení pro výkon vazby a odnětí svobody a pomoc při propuštění, návštěvy jejich rodičů, spolupůsobí při návratu dítěte do rodiny
 • přestupkové řízení na úseku SPOD
 • poradenská a preventivní činnost, zprostředkování pomoci v odborných zařízení, ukládá rodičům a osobám odpovědných za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného zařízení

Ivana Bartušková
tel.: 374 774 214

 • péče o děti a mladistvé, kteří spáchali trestný čin, provinění nebo přestupek, o děti se závažnými poruchami chování a ze sledovaných rodin, účast na přestupkovém a trestním řízení
 • provádění šetření v rodinách, školách, úřadech, státních orgánech a nestátních organizacích, školských a zdravotnických zařízení
 • podávání zpráv k nezletilým dětem pro orgány činné v trestním řízení, soudy a jiné instituce, spolupracuje s nimi
 • rozhodování o výchovných opatřeních v rámci SPOD
 • podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření a dalších podnětů k opatřením týkajících se nezletilých dětí, vykonává v těchto řízení funkci opatrovníka
 • návštěvy dětí umístěných v ústavním nebo výchovném zařízení, zařízení pro okamžitou pomoc, zařízení pro výkon vazby a odnětí svobody a pomoc při propuštění, návštěvy jejich rodičů, spolupůsobí při návratu dítěte do rodiny
 • přestupkové řízení na úseku SPOD
 • poradenská a preventivní činnost, zprostředkování pomoci v odborných zařízení, ukládá rodičům a osobám odpovědných za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného zařízení

Bc. Pavel Beneš
tel.: 374 774 211
Bc. Ladislava Šťastná
tel.: 374 774 209

 • zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče
 • vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • zastupování nezletilých dětí v postavení opatrovníka nebo poručníka, podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření a dalších podnětů k opatřením týkajících se nezletilých dětí
 • návštěvy dětí umístěných v ústavním zařízení, zařízení pro okamžitou pomoc a pomoc při propuštění, návštěvy jejich rodičů, spolupůsobí při návratu dítěte do rodiny
 • návštěvy dětí svěřených jiným osobám než rodičům
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo jiných osob při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, péče o děti zneužívané
 • provádění šetření v rodinách, školách, úřadech, státních orgánech a nestátních organizacích, školských a zdravotnických zařízení, spolupracuje s nimi
 • zpracování zpráv na nezletilé děti pro soudy a jiné instituce zabývajících se péčí o děti z šetření v rodinách, školách a zdravotnických zařízení
 • poradenská a preventivní činnost, zprostředkování pomoci v odborných zařízení, ukládá rodičům a osobám odpovědných za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného zařízení

Bc. Vladimíra Honzíková
tel.: 374 774 212
Bc. Petra Rabová, DiS.
tel.: 374 774 204
Petra Rousová
tel.: 374 774 205
Bc. Ivana Javůrková
tel.: 374 774 207
Bc. Pavlína Bartošová 
tel.: 374 774 203

 • zastupování nezletilých dětí v postavení opatrovníka nebo poručníka, podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření a dalších podnětů k opatřením týkajících se nezletilých dětí
 • vyhledávání dětí vhodných pro pěstounskou péči
 • návštěvy dětí umístěných v ústavním zařízení, zařízení pro okamžitou pomoc a pomoc při propuštění, návštěvy jejich rodičů, spolupůsobí při návratu dítěte do rodiny
 • návštěvy dětí svěřených jiným osobám než rodičům
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo jiných osob při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, péče o děti zneužívané
 • provádění šetření v rodinách, školách, úřadech, státních orgánech a nestátních organizacích, školských a zdravotnických zařízení, spolupracuje s nimi
 • zpracování zpráv na nezletilé děti pro soudy a jiné instituce zabývajících se péčí o děti z šetření v rodinách, školách a zdravotnických zařízení
 • poradenská a preventivní činnost, zprostředkování pomoci v odborných zařízení, ukládá rodičům a osobám odpovědných za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného zařízení

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)