Přejít na článek: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka mostu ve Světcích
Zrušit hledání

Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka mostu ve Světcích

Aktualizace ze dne 15.10.2021

Práce spojené s údržbou mostu budou:

  • záhájeny v pondělí 18.10 v 7h.
  • v úterý 19.10 nejdéle ve večerních hodinách budou práce dokončeny a uzavírka mostu bude ukončena. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k odložení uzavírky. Předpověď počasí neustále sledujeme. O této změně budete neprodleně informováni na níže uvedené Facebookové stránce.


Aktualizace ze dne 11.10.2021

K úplné uzavírce mostu dojde v tomto termínu: od 18.10.2021 do 20.10.2021 - most bude samozřejmě uzavřen pouze na 2 dny od zahájení prací.


Oznámení o plánované úplné uzavírce ve Světcích

 

Vážení.

Majetkoprávní odbor MěÚ Tachov jako správce místních komunikacích Vám oznamuje, že dojde k uzavření mostu přes řeku Mži ve Světcích. Na mostě bude umožněn průchod pro chodce. Objízdná trasa se nestanovuje.

Důvod uzavírky: Udržovací práce na mostě přes řeku Mži
Místo uzavírky: Most přes řeku Mži č. 121b-M3 ve Světcích
Charakter uzavírky: Úplná
Termín uzavírky: 11.10.2021 – 31.10.2021 (Doba úplné uzavírky bude probíhat dva po sobě jdoucí dny. Přesný termín bude určen podle příznivých klimatických podmínek. Přesný termín bude upřesněn na této stránce min. 3 dny před uzavřením mostu)

Tento článek se bude postupně aktualizovat.


Informace budou také na Facebooku

 


 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka mostu ve Světcích