Přejít na článek: Konkurz na ředitele/ředitelku Sportovních zařízení města Tachova
Zrušit hledání

Konkurz na ředitele/ředitelku Sportovních zařízení města Tachova

Na pozici ředitele/ředitelky Sportovních zařízení hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním s ekonomickým zaměřením nebo držitele osvědčení Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení.

Kvalifikační předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe ekonomického zaměření nebo držitel osvědčení „Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení"
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka výhodou

Nástup 1. dubna 2023, případně podle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu výkonu uvolněné funkce stávajícícho starosty města.

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá nejpozději do 10. února 2023 do 12.00 hodin podatelna Městského úřadu v Tachově, Hornická 1695.

Přihlášky s požadovanými údaji vložte do zalepené obálky, označte „Výběrové řízení – SPOZA"

Nabízíme

 • Platové podmínky odpovídající zařazení do 13. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Příplatek za vedení
 • Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Bezplatný vstup do sportovních zařízení

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení a titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (dokladu o povolení k pobytu -u cizího státního občana)
 • Telefonní spojení

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených správních činností.
 2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
 3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 4. Koncepce provozování sportovních zařízení (max. 2 strany A4).

Kompletní vyhlášení konkurzu najdete v souborech ke stažení.

Úřední deska

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Konkurz na ředitele/ředitelku Sportovních zařízení města Tachova