Přejít na článek: Informace pro řidiče - Úplná uzavírka silnice III/19910 v obci Studánka - výstavba okružní křižovatky
Zrušit hledání

Informace pro řidiče - Úplná uzavírka silnice III/19910 v obci Studánka - výstavba okružní křižovatky

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice III/19910 v obci Studánka v místě křižovatky s místní komunikací MK 1b v termínu od 12.07.2022 do 10.12.2022.

Společnost ALGON, a. s. Praha, provoz: Joštova 1004/1, 350 02 Cheb (tel.: 725 052 003 stavbyvedoucí) zde bude provádět přestavbu stávající stykové křižovatky na novou okružní křižovatku, v rámci stavby „Rekonstrukce křižovatky III/19910 s MK – Studánka".

Navržené objízdné trasy:
Objízdná trasa do západní části Studánky: směr z Tachova po silnici III/19911 do obce Mýto → dále po silnici III/19911 až na rozcestí u obce Písařova Vesce → dále pak po silnici III/19910 do obce Studánka a zpět. Objízdná trasa není vhodná pro nákladní a autobusovou dopravu.

Objízdná trasa do severojižní části a do centra Studánky: směr z Tachova po silnici III/19910 až na rozcestí k obecnímu úřadu → dále pak do centra obce Studánka po místní komunikaci MK 2b, která bude po dobu stavby obousměrná a zpět.

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro řidiče - Úplná uzavírka silnice III/19910 v obci Studánka - výstavba okružní křižovatky