Přejít na článek: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov
Zrušit hledání

Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov

Upozorňujeme řidiče a chodce na úplnou uzavírku místní komunikace ul. Smetanova v Tachově v úseku od křižovatky s ulicí Chodská až za křižovatku s ulicí Na Stráni, cca k rodinnému domu č.p. 812 v ulici Smetanova. Společnost STRABAG a. s. zde bude v termínu od  30.08. do 10.12.2021 provádět úpravu uličního profilu Smetanovy  ulice.  Stavební práce při úplné uzavírce budou probíhat postupně ve 3 etapách – viz přiložené situace.

Objízdná trasa není stanovena.  Žádáme řidiče o respektování stanoveného přechodného dopravního značení.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov