Přejít na článek: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov
Zrušit hledání

Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov

Upozorňujeme řidiče a chodce na pokračování úplné uzavírky místní komunikace ul. Smetanova v Tachově v úseku od křižovatky s ulicí Chodská až po křižovatku s ulicí Na Stráni, cca k rodinnému domu  č. p.  572 v ulici Smetanova.

Společnost STRABAG a. s. zde bude pokračovat  do 30.05.2022 v provádění úpravy uličního profilu Smetanovy  ulice. Stavební práce probíhají na I. a II. etapě – viz přiložené situace. Objízdná trasa není stanovena. 

Žádáme řidiče o respektování stanoveného přechodného dopravního značení.

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Smetanova, Tachov