Přejít na článek: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Kostelní, Tachov
Zrušit hledání

Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Kostelní, Tachov

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku ul. Kostelní v Tachově.  Pro opravu fasádního pláště presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie bude na komunikaci umístěno lešení a zařízení staveniště. Dostupnost oblasti pro dopravní obsluhu a případná vozidla IZS bude zachována ulicí Hradební a dále přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p. p. č. 30/1 v k. ú. Tachov.

Pro chodce zůstane zachován průchod v šíři min. 1,5 m.

Udržovací práce budou probíhat v termínu od 26.04.2022 do 15.08.2022.

 

 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace pro řidiče a chodce - úplná uzavírka ul. Kostelní, Tachov