Výročí 590 let bitvy u Tachova


Dnes je čtvrtek 25. květen 2017, Svátek má Viola
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2016/2017

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 - úterý 31. ledna 2017

2. pololetí: středa 1. února 2017 - pátek 30. června 2017

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017

(vyučování začne v úterý 3. ledna 2017)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  3. února 2017

jarní prázdniny: pondělí 13. března - pátek 17. března 2017

velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna - pátek 14. dubna 2017

hlavní prázdniny: sobota 1. července - pátek 1. září 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2017

na základních školách v Tachově: 
pátek 7. dubna 2017, 13.00 - 18.00 hodin

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2017

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 11. května 2017, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. termín:

Čtyřleté studium - 12.4.2017
Šestileté a osmileté studium - 18.4.2017

2. termín

Čtyřleté studium - 19.4.2017
Šestileté a osmileté studium - 20.4.2017

Náhradní termín:

1. termín - 11.5.2017
2. termín - 12.5.2017

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni rok 2016-2017, v níže uvedených odkazech, nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2017. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2017 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/informace-o-vydavani-zapisovych-listku.


Maturitní zkoušky: jaro: 2. května - 10. června 2017, podzim: 1. září - 20. září 2017

Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2017

Mateřská školaprovozní doba3.7. - 14.7.17.7. - 28.7.31.7. - 11.8.14.8. - 25.8.28.8. - 31.8.
P. VELIKÉHO6:00 - 17:00zavřenoprovozzavřenozavřenoprovoz
SADOVÁ6:30 - 16:30zavřenoprovozzavřenozavřenoprovoz
TYRŠOVA6:00 - 16:30provozzavřenozavřenozavřenoprovoz
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30zavřenozavřenozavřenoprovozprovoz
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30zavřenozavřenoprovozzavřenoprovoz
  • Zákonný zástupce dítěte (rodič), si musí sám zajistit umístění na požadované mateřské škole.
  • V době od 5.6. do 16.6. 2017 budou ředitelky jednotlivých mateřských škol přijímat žádosti o umístění dětí v době prázdnin.
  • Zákonní zástupci (rodiče) předloží žádost o přijetí dítěte na dobu určitou a kopii evidenčního listu, který bude na vyžádání vydán kmenovou mateřskou školou.
  • Ředitelka mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělávání (na dobu určitou) v souladu s § 165 odst.2 písm.b) a § 34 zákona č.561/2004 Sb., („školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů), přičemž nesmí dojít k překročení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ zapsaného ve školském rejstříku.
  • Každá mateřská škola zveřejní  informaci o provozu pro rodiče.
  • Úplata za předškolní vzdělávání se bude platit již v den podání přihlášky o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin 2017.
  • Úplatu za stravné uhradí rodič dítěte po ukončení předškolního vzdlávání na dobu určitou v dané MŠ.
  • V týdnu od 29. 8. do 31.8. 2017 je provoz již ve všech mateřských školách.

Přerušení provozu v jeslích: 24.7. - 11.8.2017


Další informace na www stránkách jednotlivých škol 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)